Εξεταστικές δοκιμασίες για μέτρηση γωνίας στραβισμού σε μικρά παιδιά

0

Σε πολύ μικρά παιδιά, που η συνεργασία δεν είναι εύκολη κατά τη διάρκεια της εξέτασης, χρησιμοποιούνται οι εξής εξεταστικές δοκιμασίες για τη μέτρηση της γωνίας του στραβισμού .

Μία πρώτη δοκιμασία που χρησιμοποείται είναι η δοκιμασία Hirschberg. Εδώ η ύπαρξη στραβισμού μπορεί να αναγνωριστεί χρησιμοποιώντας ένα φακό-στυλό, όπου ο γιατρός παρατηρεί τις αντανακλάσεις του φωτός στους κερατοειδείς των ματιών του παιδιού. Αν και τα δύο μάτια κοιτάζουν ευθεία, οι κερατοειδικές αντανακλάσεις ενός φακού που φωτίζει κοντά στη ρίζα της μύτης του παιδιού βρίσκονται στο κέντρο της κάθε κόρης. Αν το ένα μάτι στραβίζει, η αντανάκλαση του φωτός ως προς την κόρη θα φαίνεται παρεκτοπισμένη.

Η μέτρηση της απόστασης της αντανάκλασης του φωτός από το κέντρο της κόρης μας δίνει ένα μέτρο για τη γωνία του στραβισμού. Κάθε χιλιοστό απόκλισης αντιστοιχεί σε γωνία στραβισμού περίπου ίση με 7ο. Έτσι, αν η αντανάκλαση βρίσκεται στο κορικό χείλος (2mm από το κέντρο μιας κόρης 4mm), η παρέκκλιση είναι περίπου 15ο. Αν βρίσκεται στο μέσο μεταξύ κορικού χείλους και σκληροκερατοειδικού ορίου, η γωνία του στραβισμού είναι γύρω στις 25ο, ενώ ακριβώς πάνω στο σκληροκερατοειδικό όριο είναι 45ο.

Μία άλλη εξεταστική δοκιμασία για την πιο ακριβή μέτρηση της γωνίας του στραβισμού είναι η δοκιμασία Krimsky, η οποία βασίζεται στην ίδια αρχή, αλλά γίνεται με τη χρήση πρισμάτων. Το λαμπάκι τοποθετείται σε τέτοια θέση, ώστε να φωτίζει προς τη ρίζα της μύτης του παιδιού, και πρίσματα αυξανόμενης δύναμης εναλλάσσονται μπροστά από το μάτι του παιδιού, μέχρι η αντανάκλαση να βρεθεί στο κέντρο της κόρης.

Πηγή: Athens Eye Hospital

 

Μοιραστείτε το :