Γλαύκωμα – Η μείωση του εύρους του οπτικού πεδίου

0

Το γλαύκωμα είναι μια συνηθισμένη αλλά πάρα πολύ σοβαρή πάθηση των οφθαλμών ικανή να οδηγήσει σε τύφλωση ή σε οπτική αναπηρία.

Το γλαύκωμα είναι μια ομάδα οφθαλμικών παθήσεων που έχουν σαν κοινά χαρακτηριστικά , τη βλάβη του οπτικού νεύρου και την αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση. Η βλάβη στο οπτικό νεύρο έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του οπτικού πεδίου και εάν δεν γίνει άμεση θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης.

Εάν το γλαύκωμα διαγνωστεί σε αρχικό στάδιο τότε η θεραπεία είναι ανώδυνη, ανέξοδη και απλή. Η πάθηση αυτή εμφανίζεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Τα άτομα ηλικίας πάνω από 60 ετών έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο εμφάνισης της νόσου αυτής.

Επιδημιολογική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη έδηξε πως το 5.5% των ατόμων πάσχει από γλαύκωμα ενώ το 50% από αυτούς δεν το γνωρίζουν.

Ποιοι είναι οι τύποι γλαυκώματος;

Οι τύποι της νόσου διακρίνονται στα πρωτοπαθή και στα δευτεροπαθή γλαυκώματα. Στα πρωτοπαθή γλαυκώματα επικρατεί το χρόνιο απλό γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας. Είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος γλαυκώματος και εμφανίζεται με αυξημένη ΕΟΠ. Δεν εκδηλώνει συμπτώματα, πάρα μόνο στα τελευταία στάδια. Άλλοι τύποι πρωτοπαθούς γλαυκώματος είναι το χρωστικό γλαύκωμα, το ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα, το γλαύκωμα χαμηλής πίεσης, το συγγενές – παιδικό γλαύκωμα και το οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας.

Τα δευτεροπαθή γλαυκώματα συνήθως οφείλονται σε άλλες οφθαλμικές παθήσεις. Είναι ο μοναδικός τύπος γλαυκώματος που προκαλεί άμεσα τα συμπτώματα, με τον ασθενή να επισκέπτεται τον οφθαλμίατρο. Αυτός ο τύπος γλαυκώματος οφείλεται στην απότομη απόφραξη της γωνίας του πρόσθιου θαλάμου, σε άτομα κυρίως άνω των 50 ετών.

Η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας εκδήλωσης αυτής της νόσου. Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι η ηλικία, η κληρονομικότητα, τα καρδιακά νοσήματα, ο διαβήτης και το μικρό πάχος του κερατοειδούς. Όσοι πιο πολλοί είναι οι παράγοντες κινδύνου για τον ασθενή, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει και η υποψία για ύπαρξη ή μελλοντική ανάπτυξη γλαυκώματος.

Το γλαύκωμα μπορεί να αντιμετωπιστεί με φαρμακευτική αγωγή και με χειρουργική επέμβαση. Όλες οι θεραπευτικές επεμβάσεις έχουν ως στόχο την μείωση της ΕΟΠ. Εάν αυτή ρυθμιστεί τότε η εξέλιξη του γλαυκώματος μπορεί να σταματήσει.

Το πρώτο στάδιο θεραπείας βασίζεται σε φαρμακευτική αγωγή, εάν όμως οι παρενέργειες είναι έντονες ή θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική για τον εκάστοτε ασθενή, τότε η επόμενη φάση είναι η χειρουργική επέμβαση.

Μοιραστείτε το :