Πως το κατάλληλο μήκος των βλεφαρίδων προστατεύει τα μάτια μας

0

Οι βλεφαρίδες όχι μόνο προστατεύουν τους οφθαλμούς μας από την εισχώρηση ξένων σωματιδίων σε αυτά, αλλά προστατεύουν και από την εξάτμιση των δακρύων, εφόσον βρίσκονται στο κατάλληλο μήκος.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Τζόρτζια στις ΗΠΑ, προχώρησαν σε μέτρηση του μήκους των βλεφαρίδων ταριχευμένων θηλαστικών 22 ειδών διαφορετικού μεγέθους, οπού και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το μήκος των βλεφαρίδων καθορίζεται με απόλυτη ακρίβεια από την εξέλιξη. Πως προκύπτει όμως αύτη η άποψη; Σε όλες τις περιπτώσεις, οι βλεφαρίδες είχαν μήκος ίσο με το ένα τρίτο του πλάτους του οφθαλμού.

Εν συνεχεία, οι ερευνητές εφάρμοσαν ψεύτικες βλεφαρίδες σε «μάτια» τα οποία είχαν κατασκευαστεί από αλουμίνιο και από τα οποία διέρρεε νερό. Σύμφωνα με τις δοκιμές, οι βλεφαρίδες μείωναν την εξάτμιση του νερού και την εισχώρηση σωματιδίων στον οφθαλμό έως και 50%.

Το παραπάνω, ωστόσο, προκύπτει μόνον όταν οι βλεφαρίδες διαθέτουν το κατάλληλο μήκος. Όταν τείνουν να είναι μικρότερες, χάνουν τη δυνατότητα να παγιδεύουν αέρα, ενώ διοχετεύουν τη ροη του προς τον οφθαλμό, προκαλώντας εξάτμιση των δακρίων και απόθεση σκόνης.

Ακόμα δεν γνωρίζουμε εάν η μάσκαρα ή οι ψεύτικες βλεφαρίδες επηρεάζουν την λειτουργία των βλεφαρίδων. Ωστόσο, οι ερευνητές έχουν ήδη καταλήξει στο ότι μπορούν να αξιοποιήσουν τα ευρήματα τους σε τεχνητές βλεφαρίδες για οπτικούς αισθητήρες, φακούς, καθώς επίσης και σε τηλεσκόπια.

Μοιραστείτε το :