Κερατόκωνος

0

Ο κερατόκωνος είναι μια προοδευτική διαταραχή λέπτυνσης και κωνικής διόγκωσης του κερατοειδούς χιτώνα.

Σε αρχικό στάδιο, ο κερατόκωνος είναι ένα μικρό θόλωμα, το οποίο διαστρεβλώνει την όραση και αυξάνει την ευαισθησία στο έντονο φως.

Τα συμπτώματά του εμφανίζονται αρχικά στις ηλικίες των 18 με 23 ετών. Ο κερατόκωνος εξελίσσεται γρήγορα μέχρι την ηλικία των 30 ετών περίπου, πιο αργά μέχρι την ηλικία των 35 ετών οπότε και συνήθως σταθεροποιείται. Μπορεί να οδηγήσει σε δραματική μείωση της όρασης λόγω ανώμαλου αστιγματισμού.

Οι αεροδιαπερατοί (ημίσκληροι) φακοί επαφής είναι η πρώτη μέθοδος διόρθωσης της όρασης για της ήπιες περιπτώσεις. Σε περίπτωση που υπάρχει υπερβολική λέπτυνση του κερατοειδούς η πάθηση αντιμετωπίζεται με μεταμόσχευση κερατοειδούς.

Εκτός από τους φακούς επαφής ένας άλλος τρόπος βελτίωσης της όρασης είναι οι ενδοκερατικοί δακτύλιοι (INTACS). Πρόσφατα για την αναστολή της εξέλιξης του κερατοκώνου και την ενίσχυση της σταθερότητας του κερατοειδούς χρησιμοποιείται η μέθοδος Cross-Linking η οποία αυξάνει την αντοχή του κερατοειδούς κατά 300%.

Μοιραστείτε το :