Η όραση στις στρατιωτικές σχολές

0

Η ύπαρξη μιας διαθλαστικής ανωμαλίας στους οφθαλμούς αποτελούσε και αποτελεί κριτήριο απόρριψης στις στρατιωτικές σχολές της χώρας. Σε μερικές στρατιωτικές σχολές ακόμα και εάν ο υποψήφιος τηρεί όλα τα κριτήρια εισαγωγής, η ύπαρξη διαθλαστικού σφάλματος δεν του επιτρέπει να λάβει μέρος στις εξετάσεις, ακόμα και εάν το πρόβλημα έχει διορθωθεί με φακούς επαφής ή γυαλιά οράσεως.

Καθεμία από τις στρατιωτικές σχολές έχει τα δικά της κριτήρια σχετικά με την αναγκαία οπτική οξύτητα του υποψηφίου, ενώ υπάρχουν στρατιωτικές σχολές που κάνουν δεκτούς του υποψηφίους που κάνουν χρήση γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής, αρκεί η οπτική οξύτητα τους να μην είναι χαμηλότερη από αυτή που απαιτείται.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται όλες οι απαιτούμενες οπτικές προϋποθέσεις για την κάθε μια στρατιωτική σχολή, ξεχωριστά.

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Όπλων)

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (τμήμα Μηχανικών)

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ)

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

Αεροπορία (Σχολή ΤεχνικώνΥπαξιωματικών Αεροπορίας)

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

Αεροπορία (Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών)

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Σωμάτων)

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μάχιμοι)

Οπτική οξύτητα 10/10 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μηχανικοί)

Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 1/10 σε κάθε οφθαλμό, με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό ,η μυωπία να μην υπερβαίνει τις 2,5 σφαιρικές διοπτρίες, η υπερμετρωπία τις 3 διοπτρίες και ο αστιγματισμός τις 2 διοπτρίες.Ολοι οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 1/10 σε κάθε οφθαλμό, με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό ,η μυωπία να μην υπερβαίνει τις 2,5 σφαιρικές διοπτρίες, η υπερμετρωπία τις 3 διοπτρίες και ο αστιγματισμός τις 2 διοπτρίες.Ολοι οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή

Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (τμήμα Ιπτάμενων)

Οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά όχι μικρότερη από 10/10 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση καιδεν πρέπει να έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε διαθλαστική επέμβαση
Δεν πρέπει να έχουν μυωπία μεγαλύτερη από 0.25 διοπτρίες, υπερμετρωπία μεγαλύτερη από 1.75 διοπτρίες και αστιγματισμό 0,75 διοπτρίες σε κάθε μεσημβρινό. Επίσης εσωφορία μέχρι 10 διοπτρίες, εξωφορία μέχρι 5 διοπτρίες υπερφορία μέχρι 1 διοπτρία και εγγύς σημείο σύγκλισης όχι μεγαλύτερο από 70
cm

Είναι φανερό πως ακόμα και εάν η διαθλαστική ανωμαλία έχει διορθωθεί, εντούτοις, το ύψος του προβλήματος παίζει καθοριστικό ρόλο στην συμμετοχή ή μη των υποψηφίων στις εξετάσεις.

Παλαιότερα, ο μοναδικός τρόπος διόρθωσης του οφθαλμολογικού προβλήματος ήταν η χρήση γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής. Σε κάποιες από αυτές τις σχολές η όραση θα έπρεπε να είναι τέλεια, χωρίς την ύπαρξη διαθλαστικού σφάλματος, ενώ σε κάποιες από αυτές ακόμα και εάν ο υποψήφιος είχε οπτική οξύτητα 10/10, να μην μπορούσε να γίνει δεκτή η εισαγωγή του, διότι η διαθλαστική ανωμαλία του ξεπερνούσε το αποδεκτό όριο.

Σήμερα, ωστόσο, μπορούμε να ξεπεράσουμε τα οφθαλμολογικά προβλήματα με laser επεμβάσεις ρουτίνας. Οι διαθλαστικές επεμβάσεις με laser αποτελούν σήμερα μια εξαιρετική επιλογή προηγμένης τεχνολογίας, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο στα άτομα με διαθλαστικά προβλήματα να ενταχθούν στις στρατιωτικές σχολές της επιλογής τους.

Μοιραστείτε το :