Πρώιμα προβλήματα όρασης

0

Οι γονείς πρέπει να δείχνουν αυξημένη προσοχή για συγκεκριμένα σημεία ή συμπτώματα που μπορεί να εμφανίζει το παιδί και να αναζητούν βοήθεια από ειδικό το συντομότερο δυνατό, μιας και αυτά μπορεί να υποδηλώνουν κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα στην όραση.

Τέτοια συμπτώματα και σημεία είναι:

•    Τρίψιμο των ματιών
•    Κλείσιμο του ενός ματιού
•    Δακρύρροια
•    Κόκκινα ή πρησμένα μάτια
•    Φωτοφοβία ή ασυνήθιστη ευαισθησία στο φως
•    Κόπωση ή κεφαλαλγία κατά το διάβασμα
•    Αδυναμία να διακρίνει αντικείμενα που άλλα παιδιά μπορούν
•    Μάτι που στραβίζει

Γονείς και παιδίατροι πρέπει να εντοπίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τέτοια συμπτώματα παρατηρώντας το παιδί, ακόμη και αν το ίδιο δεν είναι σε θέση να τα περιγράψει, ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το όποιο πιθανό πρόβλημα.

Μοιραστείτε το :