Νέα έρευνα: Σκλήρυνση κατά πλάκας και προστασία της όρασης

0

Σύμφωνα με έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, η λήψη φαινυτοΐνης, συνέβαλε έως και 30% στην προστασία των οφθαλμών από βλάβη του στρώματος των νευρικών ινών, σε σύγκριση με ασθενείς οι οποίοι λάμβαναν εικονικό φάρμακο.

Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάζεται στο συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας στην Ουάσιγκτον, φαίνεται πως φάρμακο το οποίο χορηγείται ως προς την αντιμετώπιση των επιληπτικών κρίσεων, μπορεί να βοηθήσει στην προστασία της όρασης των ατόμων που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας.

Σύμφωνα με τον ερευνητή Raj Kapoor, περίπου οι μισοί ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας εμφανίζουν οξεία οπτική νευρίτιδα, μια οφθαλμολογική πάθηση η οποία μπορεί να επιφέρει μέχρι και ολική τύφλωση.

Οι ερευνητές επέλεξαν 86 άτομα με οξεία οπτική νευρίτιδα με σκοπό να λάβουν τόσο το φάρμακο κατά της επιληψίας, όσο και το εικονικό. Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα η ομάδα των ατόμων που έλαβε φαινυτοΐνη είχε υποστεί έως και 30% μικρότερη βλάβη των νευρικών ινών, σε σύγκριση με τα άτομα που λάμβαναν εικονικό φάρμακο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές εάν το εν λόγω εύρημα επιβεβαιωθεί και σε επόμενες μελέτες, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια θεραπευτική αγωγή ως προς τον περιορισμό της νευρικής βλάβης και την μη απώλεια όρασης των ατόμων που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας.

Μοιραστείτε το :