Γιατί τα ζώα παρουσιάζουν καλύτερη όραση στο σκοτάδι;

0

Σύμφωνα με μελέτες, η οπτική ικανότητα των ζώων, εξαρτάται από το εάν αυτά είναι δραστήρια την ημέρα ή κατά τις νυχτερινές ώρες. Για αυτό και ορισμένα ζώα παρουσιάζουν καλύτερη όραση κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ άλλα καλύτερη όραση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τα ζώα, τα οποία βγαίνουν από τις φωλιές τους τις νυχτερινές ώρες, τείνουν να έχουν μεγάλα μάτια σε σχέση με το υπόλοιπο σωματικό τους μέγεθος, ενώ οι μεγάλοι οφθαλμοί των νυκτόβιων ζώων, συλλαμβάνουν περισσότερο από το ασθενικό φως της νύχτας.

Επίσης, η καλή νυχτερινή τους όραση επηρεάζεται και από το ότι ο αμφιβληστροειδής τους διαθέτει πολλά ραβδία, τα οποία καταγράφουν τα φωτόνια σε πολύ χαμηλές εντάσεις φωτός. Επιπλέον, τα νυχτόβια ζώα, διαθέτουν πίσω από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα, μια στιβάδα, η οποία αντανακλά μη καταγεγραμμένα φωτόνια προς τον αμφιβληστροειδή.

Μοιραστείτε το :