Διεστιακοί και πολυεστιακοί φακοί επαφής

0

Οι διεστιακοί φακοί επαφής έχουν σχεδιαστεί για να παράσχουν άριστη όραση στους ανθρώπους που πάσχουν από πρεσβυωπία. Η πρεσβυωπία έχει ως κύριο σύμπτωμα το ότι ο ασθενής προσπαθεί να τοποθετήσει το βιβλίο ή την εφημερίδα πιο μακριά από τα μάτια του, μιας και η κοντινή του όραση δεν του επιτρέπει την ανάγνωση.

Ο ασθενή μπορεί να κάνει χρήση των διεστιακών φακών επαφής για μια καθορισμένη περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης οφείλει να απομακρύνει τους φακούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ακόμα και καθημερινά, σε ορισμένες περιπτώσεις) και να τους αντικαθιστά με νέους.

Αρκετοί κατασκευαστές παράγουν τους πολιεστιακούς φακούς επαφής από σιλικόνη. Οι φακοί αυτοί επιτρέπουν μεγαλύτερο ποσοστό οξυγόνου να φτάσει στον κερατοειδή από ότι οι συμβατικοί μαλακοί φακοί. Οι πολιεστιακοί φακοί είναι διαθέσιμοι για καθημερινή αλλά και για μακροχρόνια χρήση.

Ποια η διαφορά των πολυεστιακών με τους διεστιακούς φακούς επαφής;

Όσο αφορά τους πολιεστιακούς φακούς επαφής, οι φακοί αυτοί έχουν πολλαπλές οπτικές ζώνες σε ομόκεντρους κύκλους που περνούν από τη μια διοπτρία στην άλλη. Στο κέντρο του φακού βρίσκεται η διοπτρία για κοντινή όραση και στην άκρη του φακού η διοπτρία για μακρινή όραση. Οι διεστιακοί φακοί επαφής αποτελούνται από δυο εστίες που χρησιμοποιούνται για επίτευξη μακρινής και κοντινής όρασης με διαφορετικές διοπτρικές τιμές συγχρόνως. Ο φακός χωρίζεται σε τμήματα τα οποία εν συνεχεία χωρίζουν την όραση σε μακρινή και κοντινή.

Πώς λειτουργούν οι πολυεστιακοί Φακοί Επαφής

Οι διεστιακοί και πολυεστιακοί φακοί επαφής λειτουργούν με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το σχεδιασμό του φακού. Τα σχέδια εμπίπτουν σε δύο βασικές ομάδες:

«Εναλλασσόμενη όραση». Το βλέμμα μπορεί να μετατοπιστεί από πάνω προς τα κάτω.

“Ταυτόχρονη όραση” Οι φακοί προορίζονται για μακρινή αλλά και για κοντινή όραση, ταυτόχρονα . . Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται ανέφικτο, το οπτικό σύστημα μαθαίνει να επιλέγει τη σωστή επιλογή ανάλογα με το πόσο κοντά ή μακριά προσπαθεί να δει ο χρήστης.
 

Είναι κατάλληλοι οι διεστιακοί φακοί επαφής;

Οι διεστιακοί φακοί επαφής κυκλοφορούν στο εμπόριο πολλά χρόνια, αλλά δεν ήταν αρκετά δημοφιλείς. Παλαιότερα η όραση που απέδιδαν δεν ικανοποιούσε τους γιατρούς αλλά ούτε και τους χρήστες, οι οποίοι δήλωναν απογοητευμένοι.

Σήμερα, με την χρήση της τεχνολογίας ο διεστιακός φακός επαφής προσφέρει άριστη όραση στον ασθενή.

Μοιραστείτε το :