Τι είναι οι πολυεστιακοί φακοί επαφής;

0

Για περισσότερο από μισό αιώνα οι ενδοφθάλμιοι φακοί έχουν χρησιμοποιηθεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα στην διόρθωση της όρασης μετά από εγχειρήσεις για αφαίρεση του καταρράκτη. Τα μέχρι τώρα δεδομένα έχουν οδηγήσει τους κατασκευαστές στην κατασκευή νέων ενδοφακών που θα συνεισφέρουν πέρα από την βελτίωση της οπτικής οξύτητας και αποκατάσταση της λειτουργίας της προσαρμογής. Ήδη πολλοί τύποι ενδοφακών βρίσκονται σε δοκιμαστικό στάδιο. Είναι σημαντική η εξοικείωση με την τεχνολογία των ενδοφακών, ώστε να αποτελεί κανόνα στις επεμβάσεις για αφαίρεση του καταρράκτη ή στην αντικατάσταση του φυσιολογικού φακού.

Οι πολυεστιακοί ενδοφακοί προσφέρουν μείωση της διαθλαστικής δύναμης στο οπτικό τμήμα. Οι φακοί αυτοί αποκαθιστούν στον ασθενή την κοντινή όραση, χωρίς την χρήση άλλων βοηθημάτων ανάγνωσης. Οι συγκεκριμένοι ενδοφακοί αποτελούν νέα επιλογή στις χειρουργικές επεμβάσεις. Η χρήση τους καθιστά τους ασθενείς λιγότερο εξαρτώμενους από τα γυαλιά τους.

Χαρακτηριστικά πολυεστιακών ενδοφακών

Οι πολυεστιακοί ενδοφακοί αποτελούνται από ειδικά σχεδιασμένες ζώνες ή σκαλοπάτια τα οποία συνεργάζονται προς την επίτευξη της μακρινής ή κοντινής όρασης. Με την χρήση τους επιτυγχάνεται θεραπεία και στα άτομα που πάσχουν από πρεσβυωπία. Μειονέκτημα ωστόσο αποτελεί η μέτρια όραση σε μεσαίες αποστάσεις. Γι’αυτό δεν επιτρέπεται η εμφύτευση τέτοιων ενδοφακών σε επαγγελματίες οδηγούς.

Οι τύποι των πολυεστιακών ενδοφακών είναι τέσσερις

Ο Array. Πρόκειται για αναδιπλούμενο φακό σιλικόνης και αποτελεί δεύτερης γενιάς δακτυλιοειδή ζωνικό πολιεστιακό ενδοφακό. Ο συγκεκριμένος ενδοφακός είναι γνωστός στους Έλληνες οφθαλμιάτρους εδώ και μια δεκαετία. Η χρήση του τα τελευταία χρόνια έχει φθείρει, έπειτα από κυκλοφορία νέων και βελτιωμένων ενδοφακών.

Ο AcrySof ReSTOR,. Ο φακός αυτός αξιοποιεί την περίθλαση και διάθλαση ταυτόχρονα, για την επίτευξη πλήρους φάσματος όραση.

ReZoom. Πρόκειται για έναν σφαιρικό ενδοφακό που κατευθύνει το φως σε όλη την εστιακή επιφάνεια, έτσι ώστε να επιτευχτεί όραση σε όλες τις αποστάσεις.

Tecnis. Ο ενδοφακός που προσφέρει άριστη κοντινή και μακρινή όραση. Επιπλέον προσφέρει καλύτερη όραση σε όλες τις συνθήκες φωτισμού.

Συμπερασματικά. Οι πολυεστιακοί ενδοφακοί χρησιμοποιούνται με άριστα αποτελέσματα εδώ και αρκετά χρόνια και ο σχεδιασμός τους βελτιώνεται συνεχώς προς εξαφάνιση των ενοχλητικών οπτικών φαινομένων που παρουσίαζαν τα πρώτα μοντέλα.

Μοιραστείτε το :